9τη ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΙ ΗΜΕΡΙΔΑ – Η Μαία πρωτοστάτη της ποιοτικής φροντίδας

Presentation of first research results from the Baby Buddy Forward Project and collection of more surveys at the Midwives and Nurses Committee’s Conference.