nicos-middleton_pic

Dr. Nicos Middleton PhD

Dr. Nicos Middleton, İstatistik ve İşlemsel Araştırması Mezunu (UCL, 1997), Sağlık Hizmetleri Karar Analizi Yüksek Lisansı (LSE ve LSHTM, 1998) ve Epidemioloji Doktorası’na (Bristol Üniversitesi, Sosyal ve Toplum Hekimliği Okulu, 2004) sahiptir, Sağlık Bilimleri Araştırma Metodolojisi ve Biyoistatistiği’nde doçenttir ve Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’nde Hemşirelik Bölümü Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanıdır.  Önceki görevleri, Bristol Üniversitesi Sosyal Hekimlik Okulu (Tıbbi İstatistik eğitmeni, 2006-2008) Harvard Halk Sağlığı Okulu (doktora sonrası araştırma görevlisi, 2006-2008) ve Kıbrıs Uluslararası Çevre ve Halk Sağlığı Enstitüsü’nü (misafir öğretim görevlisi, 2006-2008) içerir.

Araştırma alanları, nüfus sağlığı eşitsizlikleri ve sağlığın sosyo-çevresel belirleyici faktörleri üzerinde özel bir odak noktası ile kronik hastalıklar, zihinsel sağlık ve sosyal epidemioloji içerir. Şuan,  emzirmenin ilk gösterge (başlama, koruma ve süre) ve belirleyicilerini (doğum kliniği uygulamaları, öz yeterlilik, toplumsal ve çalışma ortamından destek) sağlamak için Kıbrıs’taki doğum kliniklerinde doğum yapan anneler üzerinde uzun vadeli bir çalışma olan “BrEaST start in life” projesinin (Avrupa Ekonomik Alanı STK Ödenekleri tarafından finanse edilmektedir) bilimsel koordinatörüdür. Kıbrıs’ta %60’ı aşan sezeryan doğumlarının rolü de dâhil olmak üzere çocuk ve yetişkinlerdeki astım ve alerjilerin birkaç olası belirleyicisini araştırdı. Son 5 yıl içinde diğer birçok araştırma yer aldı (bu araştırmalar FP7, Cyprus RPF, MoH ve CUT yerel fonlar tarafından finanse edildi). Literatürde bulunan 1600 alıntıyı da içeren (h-indeks=20, i10-indeks=30), yazdığı/yardımcı yazardı olduğu çalışma, yüksek etkiye sahip dergilerde yayınlanmış ve yerel ve uluslararası konferanslarda yayılmıştır (IEA, ERS, EuroEpi, EUPHA). Öğretim deneyimi, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde Sağlık Araştırması Metodolojisi, Bilimsel Yazım ve sunum becerileri de dâhil birçok dersi kapsar. Eylül 2015’te, Sağlık Sigortası Kurumu’nun Yöneticiler Kurumuna, Devlet Temsilcisi olarak atanmıştır.

 

Araştırma Alanları

Sağlık eşitsizlikleri; sağlığın sosyo-çevresel belirleyicileri; Sosyal Çevre; Fiziksel Çevre; Kronik hastalıkların epidemiolojisi; Çocukluk astımı ve alerjileri; Hava kirliliği; Zihinsel sağlık epidemiolojisi; Sosyal destek; Sosyal sermaye; Sosyo-ekonomik yoksunluk ve sağlık göstergeleri; Rutin veri kaynakları; Kayıt daireleri; Nüfüs sayımı: Coğrafik sağlık eşitsizlikleri: Coğrafi Bilgi Sistemi; Hastalık haritalaması; klinik ve epidemiolojik çalışmalarda araştırma metodolojisi