papatheodorou

Dr. Stephania Papatheodorou, Doktor, PhD

Dr. Stephania Papatheodorou, doğum öncesi fetal defekt (bozukluk) tanısı, erken doğum tanısı ve önlenmesi, gebelik oluşumu ve gebelik kaybı konularına ilgi duyan bir doğum uzmanı ve jinekologdur. Araştırması, (i) bebeklerin, annelerin ve ailelerinin sağlık ve refahını arttırabilen, (ii) gebeliğin son dönemlerine yönelik hizmetler karşılığında kaynakların etkili bir şekille kullanılmasını teşvik edebilen ve son olarak (iii) bireyler ve tüm halkın sağlılığını iyileştirebilen kesin bilgileri ve yüksek kaliteli kanıtları sağlamak için meta-analiz ve sistematik incelemeleri kullanmaktadır. Bireysel epidemiyolojik araştırmaların nicel ve nitel değerlendirmelerini yürütmektedir ve epidemiyolojik bulguların heterojenliğini ölçmek, anlamak ve kullanmak için meta-analiz, alt-grup analizi ve meta regresyonu kullanmaktadır.

 

Çalışmalarının odak noktarınından biri parinatal (gebeliğin son dönemleri) tıptır fakat halk sağlığıyla ilgili diğer konular da ilgi alanına girer. Dr. Papatheodorou, yakın zamanda ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması’ndan (NHANES) halka açık verilerin ikinci bir analizine başlamış bulunmaktadır. Bu çalışmadaki amacı, seks hormonlarının, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) ve bağlayıcı proteinlerinin rol ve arabağlantılarını, kanser de dâhil olmak üzere çeşitli kronik hastalıkların nedeni ve ilerleyişindeki belirleyici etkenler olarak yorumlamaktır.

Dr. Papatheodorou aynı zamanda, agresif prostat kanserinde genetik faktörlerin rolünü inceleyen bir birliğin üyesidir. Bu çalışmada, iki büyük epidemiyolojik kohort çalışmasının (BPC3 ve PRACTICAL) verilerini kullanarak, agresif prostat kanseri ile ilişkin üç yeni tek nükleotid polimorfizm (SNP) tespit etmiştir. Bu genetik polimorfizmlerden ikisi yenidir ve akciğer fonksiyonu ve glisin metabolizması gibi kötü huylu olmayan özelliklerle ilişkilendirilir.

Meta-analiz kullanarak elde edilen tahminlerdeki önyargının miktarı hakkındaki endişelere değinmek için gelişmiş yöntemler (aşırı önem testi ve güvenilirlik tavanı gibi) kullanan çalışması, Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi (Journal of the National Cancer Institute – etki faktörü 14.5) ve Klinik Epidemioloji Dergisi (Journal of Clinical Epidemiology – etki faktörü 5.3) gibi çok önemli etki faktörüne sahip dergilerde birçok yayın yapmıştır.