Stalo-Lesta

Stalo Lesta

Stalo Lesta, bir insan hakları savunucusudur. Uzmanlık alanları, cinsiyet eşitliğini, cinsiyet kimliği ve rollerini, cinsiyete dayalı ve kadına karşı şiddeti, eşcinsellik korkusunu (homofobi), cinsiyet ve eğitimi, cinsiyet ayrımını ve cinsiyete dayalı mesleki ayrımı içerir. Cinsiyet konuları üzerinde bir eğitmen ve küçük çocuklar, gençler, eğitimciler, okul danışmanları, STK savunucuları, politika düzenleyicileri ve ebevynler de dâhil olmak üzere çeşitli hedef kitlelerine odaklanan bir çalıştay yöneticisi olarak geniş kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı şiddet ve meslek ayrımı üzerine öğrenciler ve eğitimciler için yazılmış olan birçok eğitim kılavuzunun da yazarı veya yardımcı yazarıdır. Bunlara ek olarak, EU tarafından finanse edilen ve cinsiyete dayalı ve kadına karşı şiddete, aile içi şiddete ve gençlerin güçlendirilmesine odaklanan çeşitli araştırma projesinde de ana araştırmacı görev almıştır (hem nitel hem de nicel yöntem-bilimlerini (metodoloji) ve analizleri uygulayarak).