samoutis

Dr George Samoutis, Doktor, PhD

Dr. George Samoutis, Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Temel Bakım bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır ve St George-Londra Üniversitesi tarafından kendisine fahri ünvan verilmiştir. Tıp lisansı, Doktora ve Pratisyen Hekimlik üzerine Eğitimini Tamamlama Belgesi’ne (CTT) (Kıbrıs, İngiltere, Yunanistan) sahiptir. Bunlara ek olarak, St George, Londra Üniversitesi’nde Sağlık Hizmeti ve Biyomedikal Eğitimi bölümünden yüksek lisans sertifikası almıştır.

 

Şu an, Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Kıbrıs’ta sunulan St George, Londra Üniversitesi Tıp Programı için Genel Uygulama Müfredatı’nın ve akademik olarak Klinik Yerleştirmelerin başındadır. Dr. Samoutis aynı zamanda Temel Bakım Merkezinin ve Population Health’in Yardımcı Yöneticisidir. 3 ders (Kanıta Dayalı Tıp, Multimorbidite, Araştırma Metodolojisi/Yöntembilimi) verdiği Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Aile Hekimliği Yüksek Lisansı için program tasarlamıştır. Geçmişte Hemşirelik lisans öğrencileri ve Fen Bilimleri Sağlık Yönetimi yüksek lisans öğrencileri için misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi. Araştırması, temel sağlık ve toplum sağlığı, kronik hastalık yönetimi ve sağlık kalitesi iyileştirmesi (örn; elektronik hasta kayıtlarının uygulanması, klinik yönergeler / klinik denetim vb.) üzerine odaklanmaktadır. Şuan, AB tarafından finanse edilen projelerde yer almaktadır (FP7, Horizon 2020). Bunlara ek olarak, Dr Samoutis İngiltere Ulusal Sağlık Ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü’nün (NICE) Uluslararası Üyesi olarak atanmıştır. Araştırma çalışması, hakemli akademik dergilerde ve uluslararası konferans bildirilerinde yayınlanmıştır. Compassionate Health Care Dergisi’nin (BMC) yayın kurulunda da yer almaktadır. Compassionate Care’de hastaneler ve doktorlar için 6 programlık etkileşimli bir dersi tasarlayıp düzenlemiştir. Bu ders, yaşanstısal öğrenmeli eğitim kuramları üzerine kurulmuştur ve hasta merkezliliği, iletişim becerileri, terapatik ilişkiler, paylaşımlı karar verme, öz duyarlılık, zıt dönüşüm vb. gibi konuyla alakalı birçok alanı kapsamaktadır.

George, Compassionate Care’in, en iyi bilimsel kanıtlara dayalı bakım ve bakıcılar ve hastalar arasında oluşan iyi, içgüdüsel, insan merkezli, içten ilişkiler arasındaki eksik bağlantı olduğu, dolayısıyla, Compassionate Care’in ideal kalitedeki sağlık hizmetini sağlamak için bu iki unsuru birleştirebileceği düşüncesini şiddetle desteklemektedir. International institute for Compassionate Care’in idari yöneticisidir. Bunların yanında, kurumun amaçlarını desteklemeyi amaçlayan Birth Forward bilimsel komitesinin de bir üyesidir.