andria-spyridou_pic

Dr. Andria Spyridou PhD

Andria Spyridou (Psikoloji Lisans derecesi, Kilinik Psikoloji Yüksek Lisans, Doğa Bilimleri Doktora), Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve doğum deneyimlerinin ve erken çocukluğun psikolojik travma ve psikososyal faktörlerine büyük ilgi duyan bir araştırmacıdır.

Almanya, Konstanz Üniversitesi’nden klinik psikoloji üzerine Doğal Bilimler Doktorası vardır. İspanya, Peru, Yunanistan ve Almanya'daki sağlık bağlamlarında ve psikiyatri servislerinde, obstetrik, ebelik ve erken çocukluk hizmetleri alanındaki sağlık uzmanlarıyla işbirliği içinde saha araştırmaları yürüttü. Çalışmaları, kadınların travmatik deneyimleri, eş şiddeti, çocuklukta ve yetişkinlikte cinsel istismar ve duygusal zorluklar üzerine odaklanmıştı.

Şu an, Uluslararası Tıp Birliği (Yunanistan) için Akıl Sağlığı ve Psikososyal Destek Grubunun koordinatörü olarak çalışmaktadır. Victims’ Voice International’ın (Mağdurların Sesi) aktif üyesidir ve  Suriye, Afganistan, Kosova ve diğer ülkelerde Konstanz Üniversitesi Saha Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Kıbrıs’ı temsil eden bir Yönetim Komitesi üyesidir: Sağlık Aracılığıyla İntrapartum Araştırması Oluşturmak - Fizyolojik doğum ve doğumu (DOĞUM) anlamak ve bağlamlaştırmak için disiplinlerarası bir bütün sistem yaklaşımı.

  1. Dirimsel tıp (epigenetik ve hijyen hipotezi); 2. Biyomekanik (fetal ve anneye ait hareketler); 3. Sosyo-kültürel bakış açısı (ötekileşen ve göçmen nüfus da dahil olmak üzere sosyal beklenti ve deneyimler); 4. Örgütsel bakış açısı (örgütsel bağlamların ve kültürlerin doğum öncesi müdahale oranlarındaki değişim üzerinde etkisi) 5. Nöro-psiko-sosyal bakıç açıları (kişilerarası eylemler ve davranışlar fizyolojik süreçleri nasıl etkiler).

 

Araştırma Alanları ve Mesleki Gelişim

  • Psikososyal Faktörlerin Nöroendokrinolojik İnsan Aktivitesi Üzerindeki Etkisi
  • Erken çocuklukta oluşan olumsuz deneyimler: ömrü boyunca duygusal, zihinsel ve davranışsal sonuçlar ile ilişkisi
  • Hamilelik ve Doğumda Annenin Deneyimi
  • Gebelik ve çocukluk döneminde hastalık ve rahatsızlıklar için psikososyal değerlendirme ve öngörücü modelleme