Όροι και προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε πληροφορίες του ιστοχώρου ή κάνετε μια δωρεά

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης πριν την πρόσβαση ή χρήση του ιστότοπου. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου αποδέχεστε την δέσμευσή σας προς το περιεχόμενο.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται από τον Birth Forward, με την επιφύλαξη της συμφωνίας σας που αναφέρεται πιο κάτω. Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες που προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες ως υποκατάστατο - ούτε αντικαθιστούν – επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών, διάγνωσης ή θεραπείας.
Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με την υγεία σας, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε ένα ιατρό. Μην παραβλέπετε, αποφεύγετε ή καθυστερείτε να λάβετε ιατρικές συμβουλές εξαιτίας πληροφορίας που ίσως έχετε διαβάσει σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Ο Birth Forward δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από τα εγγεγραμμένα επαγγελματικά μέλη του.