Εθελοντής για Εξεύρεση Πόρων/Χορηγιών/Εισφορών (Fundraising)

Εθελοντής για Εξεύρεση Πόρων/Χορηγιών/Εισφορών (Fundraising)

Με τι σχετίζεται αυτή η θέση​;

Η θέση προσφέρει ευέλικτο ωράριο και παράλληλα τη δυνατότητα να
εργαστείς από το σπίτι, κατά το πλείστον. Συναντήσεις με τον Γενικό
Διευθυντή θα συμβαίνουν κάθε εβδομάδα, μέσω διαδικτύου και συναντήσεις
με τους χορηγούς θα γίνονται κατά διαστήματα.
Διοικώντας κοινωφελή έργα για τον οργανισμό, πρέπει (1) να υπάρχει γνώση
με όσο αφορά τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί φιλανθρωπίας (2)
να γίνονται σχέδια αλλά και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, και (3) όποτε είναι
απαραίτητο, να μπορεί να διευθύνει την επιτροπή εράνου.
Η ανάπτυξη επιχείρησης με πιθανούς χορηγούς και συνεργάτες έχει σκοπό
την παροχή δωρεών. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται αναζήτηση και συνάντηση με
εταιρίες και πολίτες ώστε να πραγματοποιηθούν οι δωρεές.
Εφαρμογή για επιχορήγηση από το κράτος, χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Τι προσφέρουμε;

● Γίνεσαι μέλος σε μια δυναμική ομάδα, βοηθώντας στην ανάπτυξη ΜΚΟ
με πολλές δυνατότητες σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
● Ευέλικτο ωράριο εργασίας που ταιριάζει σε οικογενειακή ζωή
● Προς το παρόν δεν είναι αμειβόμενη εργασία, αλλά υπάρχει πιθανότητα
στο μέλλον να γίνει μερικής απασχόλησης, όταν υπάρξουν περισσότερα
χρήματα.
● Είναι ευκαιρία για άτομα που θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά αλλά
και για (άνεργους) φοιτητές, συνταξιούχους ή οποιονδήποτε
ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να συνεισφέρει γίνοντας μέλος της
ομάδας μας, δημιουργώντας αυτή την εκπληκτική ΜΚΟ.
● Προσφέρει όχι μόνο εμπειρία αλλά και γνώσεις από επιτυχημένους
επαγγελματίες: Λόγω των διάφορων προσωπικοτήτων υπάρχουν
πολλές γνώσεις και διεθνή δίκτυα έτσι ώστε το κάθε μέλος να μπορεί να
παρέχεται την κατάλληλη υποστήριξη, όσο αφορά το θέμα της
φιλανθρωπίας.
● Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και διασκέψεις

Τι ζητάμε από σένα;

● Πάθος και αποφασιστικότητα για το σκοπό της οργάνωσης μας
● Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας
● Καλή οργάνωση
● Καθοδήγηση δραστηριοτήτων και ομάδων
● Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
● Δεξιότητα σε παρουσιάσεις και γνώση στα νέα μέσα επικοινωνίας, θα
θεωρηθούν ως πλεονεκτήματα
● Αν γνωρίζεις και έχεις εμπειρία από άλλες ΜΚΟ θα θεωρηθεί ως
επιπλέον προσόν

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να αποστείλετε το βιογραφικό σας: info@birthforward.com

Leave a Comment